Privacyverklaring

Zoals u wellicht weet, is per 25 mei de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of de Engelse term GDPR) in werking getreden. Deze AVG geeft u meer controle over uw data. BVBV heeft natuurlijk ook gegevens van u en heeft de verplichting om de beveiliging van uw persoonsgegevens kunnen garanderen. Daarnaast dienen processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt transparant te zijn.

Download hier onze verklaring.
Privacyverklaring