Right to Challenge

Bewoners doen steeds meer zelf voor de leefbaarheid in hun buurt. Zij hebben ook het recht om taken van de gemeente over te nemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Bijvoorbeeld om hun eigen wijk of buurt nóg mooier te maken of een buurthuis over te nemen. Dit recht heet Right to Challenge.

Terug naar het portfolio overzicht
R2C(4).png